Euroba BV beoogt tijdelijke ondersteuning te leveren
aan het management binnen het MKB als onafhankelijke professional


Home

Engineering Consultancy

Euroba BV beoogt tijdelijke ondersteuning te leveren aan het management binnen het MKB als onafhankelijke professional op het moment wanneer zij daar in de ontwikkeling van hun onderneming behoefte aan hebben.

Hierbij wordt effectief gebruik gemaakt van de meer dan 20 jarige ervaring in lijn-management binnen de productie-omgeving en als werktuigbouwkundige specialist opgedaan in vooraanstaande multinationaal opererende bedrijven in de verpakkings- food- en bouwstoffenindustrie.

Diensten kunnen bestaan uit: ∑

Windenergie

Naast bovenstaande consultancy activiteiten ontwikkelt Euroba momenteel een eigen gepatenteerd alternatief windenergie concept HMT. (High Mast Turbine)

HMT concept
Dit concept berust op het zo efficiŽnt mogelijk gebruik maken van het reeds ingerichte landschap en de bebouwde omgeving. In dit concept doen bestaande hoogspanningsmasten dienst als locatie voor verticale-as windturbines voor elektriciteitsopwekking welke op een additionele kantelbare mast ten behoeve van onderhoud worden gemonteerd. De horizonvervuiling t.g.v. extra turbinemasten wordt hierdoor beperkt. De hoogspanningsmasten zijn immers al aanwezig en er wordt enkel iets aan toegevoegd. Omdat de hoogspanningsmasten eigendom zijn van de netbeheerder zijn grondperikelen nauwelijks aan de orde en hierdoor kan "time to market" kort zijn. Verticale-as turbines zijn relatief gezien t.o.v. de bekende horizontale-as turbines "snellopers" met slanke wieken (ca. 120 omw/min) en leveren hierdoor geen hinderlijke slagschaduw. Bijkomend voordeel is dat hoogspanningsmasten bij voorkeur buiten de bebouwde omgeving staan.

 

 

Onderhoud
Na elektrische afschakeling van de turbine kan deze bij in bedrijf blijvend hoogspanningsnet middels aankoppeling van een mobiele hydraulische cilinder aan de additionele mast; na demontage van enkele beveiligingsbouten neergeklapt worden voor periodieke reiniging, inspectie en eventueel onderhoud. De hydraulische telescoopcilinder wordt middels flexibele hydrauliek slangen gevoed vanuit een mobiele hydro-motor welke onderdeel uitmaakt van een service voertuig.(bv. gemonteerd aan een landbouw-tractor)


 

Distributie
Men kan ervoor kiezen de stroom per turbine naar 10kV te transformeren. Een andere mogelijkheid is eerst meerdere HMT's aan elkaar te koppelen en vervolgens op een centraal punt naar 10kV te transformeren.
In de onderstaande afbeeling is voor 5 HMT's het energietransport naar de afnemers schematisch weergegeven. Per turbine wordt de gelijkstroom met een wisselend voltage en amperage omgezet naar 690V wisselspanning met behulp van een converter en een inverter. Dit wordt per windturbine gedaan om een spanningsniveau te verkrijgen waarbij de transportverliezen beperkt blijven. De stroom wordt getransporteerd door middel van een grondkabel naar een centraal geplaatst transformatorstation. Hier wordt de spanning getransformeerd naar een niveau van 10kV. Vervolgens wordt de stroomproductie gemeten en wordt de stroom getransporteerd naar een bestaand transformatorstation met een uitgangs-wisselspanning van 380V. Vanaf hier wordt de stroom verdeeld over de afnemers.

 

 

Vermogen
Vanwege het gekozen kantelprincipe waarbij de turbine tussen de hoogspanningskabels door omlaag geklapt kan worden is er een beperking in diameter van de rotor (ca. 6m.) Hierdoor is er ook een praktische beperking van het opgewekte vermogen. Te denken valt aan een energieproductie van 40.000kWh/jaar per turbine van nominaal 20kW.( ca.12 huishoudens)

Markt
Deze vorm van energievoorziening kan bv. interessant zijn voor woningcoŲperaties waarbij een basisdeel van het totale verbruik als "self supporting" door wind wordt opgewekt en het resterende deel "normaal" wordt ingekocht. Dit omdat een terugleververgoeding te ontvangen van energieopwekkers slechts een fractie is van de marktconforme energieprijs. Ook voor energieopwekkers die op zoek zijn naar CO2 reductie kan deze optie interessant zijn.

Engeland kent voor kleine windmolens een stimulerend subsidieklimaat. Met daarnaast de gunstige windeigenschappen lijkt ook deze markt interessant.

Momenteel wordt door Euroba gezocht naar marktpartijen die dit concept verder mee willen ontwikkelen en zodoende actief willen bijdragen aan CO2 reductie en duurzame energieopwekking voor de toekomst.

 

 

Ontwerpbegeleiding, bouw en onderhoud TrI.C.T.
_

 

Sustainable
Energy


Verticale-as windturbine op additionele mast rond een hoogspanningsmast

Engineering
Consultancy