Euroba ontwikkelt m.b.t winde
nergie de HMT (High Mast Turbine); de VAT-turbine wordt om de bestaande hoogspanningsmast op het bestaande fundament gemonteerd


Diensten

Project Management

Vooral in het MKB ontbreekt het vaak aan voldoende projectmanagement professionals in verband met het incidentele karakter van grote investeringen. Projectmanagement is een aparte discipline waarbij onafhankelijkheid vaak als voordeel wordt gezien en goed stakeholders-management uitermate belangrijk is. Tot de activiteiten kunnen behoren het opstellen en opvolgen van een investeringsvoorstel en projectplan, het leidinggeven aan een project-team, implementatie in het veld, het verzorgen van de managementinformatie tot en met de opleiding, documentatie en overdracht.

Productie automatisering

Door een meer dan 20-jarige ervaring in het reduceren van productiekosten m.b.v. automatiseringen in de food-, bouwstoffen- en papierindustrie kan Euroba u van professionle adviezen voorzien in de ontwikkeling van uw automatiseringsvoornemen om zodoende competatief in de markt te zijn.

Innovaties

Euroba heeft een zeer ruime ervaring in het ontwikkelen van apparatuur voor de productie van nieuwe innovatieve producten binnen de food- en papierindustrie. Hierbij werden in projecten reeds een 4-tal octrooien verkregen. Professionele ondersteuning voor innovaties en evt. octrooiopvolging kan ook binnen uw bedrijf opportuun zijn.

CE-adviezen en audits

Euroba heeft ruime ervaring op het gebied van het maken van risico-analyses voor productiemachines en adviseren voor aanpassingen aan machines om in lijn te zijn met de CE normen en richtlijnen. Ook behoort het uitvoeren van een safety-audit tot de mogelijkheden, met daarbij de adviezen voor verbeteringen.
Vaak is dit noodzakelijk omdat productiemachines na enkele jaren vanwege aanpassingen door de gebruiker niet meer in originele staat verkeren en daardoor niet meer vallen onder de aansprakelijkheid van de producent. De ondernemer als gebruiker loopt hierdoor grote aansprakelijkheidsrisico's bij ongevallen.
Het constructiedossier is immers niet meer up to date en dient aangevuld te worden.

TPM- Early Equipment Management (EEM)

Een van de 8- pilaren binnen TPM vormt het Early Equipment Management als onderdeel van "Development Management Pilar" wat er voor zorg draagt dat alle interne kennis m.b.t.operationele zaken zoals reinigbaarheid, onderhoudbaarheid, bedieningsgemak en veiligheid worden meegenomen in een nieuw machine concept en waarbij een verticale opstart bij invoering wordt nagestreefd. Euroba kan u bij het opzetten en implementeren van deze pilaar ondersteunen.